Category Archives: Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT)                                       Những   mục tiêu đào tạo Gồm có : -Tầm quan trọng của những loạn nhịp   có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 THUỐC (LES MEDICAMENTS) PHẦN II NHỮNG THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ TRƯỚC KHI NGỪNG TIM (ANTIARRHYTHMIC DRUGS USED IN THE PERI-ARREST PERIOD) I/ ADENOSINE (ADENOCOR, amp iv 6mg/2ml)                CÁC CHỈ ĐỊNH     LIỀU LƯỢNG  Tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 THUỐC (LES MEDICAMENTS) Những mục tiêu chính    Gồm có :           – Hiểu nhưng chỉ định, liều lượng và tác dụng của các loại thuốc được sử dụng trong điều trị ngừng tim           – Hãy xét … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 CHO THUỐC TRONG KHI HỒI SINH (ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS DURANT LA REANIMATION)                                     Những mục tiêu chính      Gồm có :           – Những lý do biện minh vì sao phải có một đường tĩnh mạch trong khi hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 7 HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN IV KỸ THUẬT HỒI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 6 XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ VÀ SỰ THÔNG KHÍ PHỔI (GESTION DE L’AIRWAY ET DE LA VENTILATION) Những mục tiêu gồm có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 5 ALGORITHME ADVANCED LIFE SUPPORT Những mục tiêu gồm có : – Algorithme của ALS (Advanced Life support) – Điều trị một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?