Category Archives: Cấp cứu tiền bệnh viện

Cấp cứu tiền bệnh viện

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 10, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 CHẤN THƯƠNG NGỰC (TRAUMATISME THORACIQUE) PHẦN II III/ CÁC THƯƠNG TỔN PHẾ MẠC VÀ CƠ HOÀNH. A/ TRÀN MÁU MÀNG PHỐI. Có thể dẫn đến một choáng giảm thể tích (choc hypovolémique) và một giảm oxy-huyết (hypoxémie) do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 10, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 CHẤN THƯƠNG NGỰC (TRAUMATISME THORACIQUE) PHẦN I I/ NHẬP ĐỀ Các chấn thương ngực chiếm 20% những trường hợp tử vong do chấn thương. Tần số của các chấn thương ngực đến khoa cấp cứu sẽ gia tăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 9, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 PHẦN II CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG (TRAUMATISME DU RACHIS) I / CÁC THƯƠNG TỔN TỦY SỐNG Các thương tổn biến thiên, đi từ đụng dập tủy đơn thuần (simple contusion médullaire) có thể hồi phục hoàn toàn trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 9, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 9 PHẦN I CHẤN THƯƠNG SỌ (TRAUMATISME CRÂNIEN) A. NHẮC LẠI. I/ TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ. Não bộ nằm trong hộp sọ, khung xương cứng bao gồm 3 ngăn : máu (động mạch và tĩnh mạch), dịch não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHUP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN III CHỤP KHUNG CHẬU I. NHẮC LẠI CƠ THẾ HỌC Khung chậu (pelvis) bao gồm xương cùng (sacrum), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN II CHỤP X QUANG NGỰC Vào giai đoạn này của xử trí bệnh nhân chấn thương, dĩ nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN I NHẬP ĐỀ Tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của các thương tổn ở một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?