Category Archives: Cấp cứu tâm thần

Cấp cứu tâm thần

Cấp cứu tâm thần số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Eugene E. Kercher Associate Clinical Professor Department of Internal Medicine University of California at Los Angeles. 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ BỆNH NHÂN HUNG BẠO ( MANAGEMENT OF THE VIOLENT PATIENT ) 1/ PHẢI CHĂNG SỰ HUNG BẠO LÀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA PHÒNG CẤP CỨU ? – Vâng. Những hành động hung bạo dẫn đến tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG TRẦM CẢM ( DEPRESSION ) 1/ ĐỊNH NGHĨA HỘI CHỨNG TRẦM CẢM. + Hội chứng tâm thần : – tính khí trầm cảm và/hoặc ý nghĩ tự tử. – sự trì chậm tâm thần vận động (ralentissement psychomoteur) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu tâm thần số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TỰ TỬ ( SUICIDE ) 1/ ĐỊNH NGHĨA CÁC DANH TỪ SAU ĐÂY : suicide, tentative de suicide, idéé suicidaire, suicidaire, suicidant, suicidé ? – Suicide : tự giết hại chính mình (tự tử, tự sát) – Suicidé : người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 5 – 06/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 5 RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 4 – 05/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 4 LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong khả năng tư duy và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 3 – 07/2008

CẤP CỨU TÂM THẦN số 3 Thái Độ Xử Trí Bệnh Nhân Hung Bạo (MANAGEMENT OF THE VIOLENT PATIENT ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ PHẢI CHĂNG SỰ HUNG BẠO LÀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA PHÒNG CẤP CỨU ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?