Category Archives: Cấp cứu sản phụ khoa

Cấp cứu sản phụ khoa

Cấp cứu sản phụ khoa số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ÂM HỘ ÂM ĐẠO (VULVOVAGINITIS) I/ DỊCH TỄ HỌC. – Viêm âm hộ-âm đạo (vulvovaginitis) chịu trách nhiệm 10 triệu thăm khám thầy thuốc mỗi năm ở Hoa Kỳ và là triệu chứng phụ khoa thông thường nhất ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu sản phụ khoa số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH LÝ TIẾT NIỆU VÀ THAI NGHÉN (PATHOLOGIE UROLOGIQUE ET GROSSESSE) ERIC DAVID Praticien hospitalier Département de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg. I. NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU VÀ THAI NGHÉN Những nhiễm trùng đường tiểu trong thai nghén có thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu sản phụ khoa số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HIẾP DÂM VÀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC (SEXUAL ASSAULT AND SEXUAL ABUSE) 1/ ĐỊNH NGHĨA PHÁP LÝ CỦA HIẾP DÂM ? – Hiếp dâm (tấn công tình dục) là một phán quyết pháp lý chứ không phải là một chẩn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu sản phụ khoa số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG CẤP TÍNH KHI CÓ THAI Serge Rohr, Professeur des universités Fabian Reche, Interne des hopitaux Jean-Philippe Steinmetz, praticien hospitalier Service de chirurgie générale et digestive Youssef Cherif, praticien hospitalier Service de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg Tần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu sản phụ khoa số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI MẬT CẤP TÍNH KHI CÓ THAI Serge Rohr, Professeur des universités Fabian Reche, Interne des hopitaux Jean-Philippe Steinmetz, praticien hospitalier Service de chirurgie générale et digestive Youssef Cherif, praticien hospitalier Service de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg Thai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu sản phụ khoa số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM CẤP TÍNH KHI CÓ THAI (APPENDICITE AIGUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE) Serge Rohr, Professeur des universités Fabian Reche, Interne des hopitaux Jean-Philippe Steinmetz, praticien hospitalier Service de chirurgie générale et digestive Youssef Cherif, praticien hospitalier Service de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu sản phụ khoa số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SẨY THAI TỰ PHÁT TRONG TAM CÁ NGUYỆT THỨ NHẤT (AVORTEMENT SPONTANÉ DU PREMIER TRIMESTRE) Eric David Praticien hospitalier Bruno Langer Professeur des universités Département de gynécologie-obstétrique Hôpital de Hautepierre, Strasbourg Khoảng 25% các phụ nữ bị một hay nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?