Category Archives: Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TUYẾN THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 82 tuổi với một bệnh sử bệnh phế quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN (ADRENAL INSUFFICIENCY) Jacques W. Kobersy, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan + Một bệnh hiếm, nếu không được nhận biết, có một tỷ lệ tử vong 100% + Hãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 2 CASE HISTORY Một người đàn ông 45 tuổi được vợ mang đến khoa cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ADRENAL CORTICAL INSUFFICIENCY (SUY TUYẾN THUỢNG THẬN) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 53 tuổi được chồng mang đến khoa cấp cứu. Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG KALI-HUYẾT VÀ BLOC TIM HOÀN TOÀN (HYPERKALEMIA & COMPLETE HEART BLOCK) Kerry Layne Henry Fok Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust London, UK Adam Nabeebaccus Cardiology, King’s College, UK TEST 11 BỆNH SỬ Một người đàn ông 74 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 10 Một người đàn ông 58 tuổi đến khoa cấp cứu kêu yếu toàn thân trong 2 ngày qua. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÔN MÊ TĂNG THẨM THẤU (COMA HYPEROSMOLAIRE) D.Santelli, PH A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH LÝ

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?