Category Archives: Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa

Cấp cứu nội khoa số 26 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 26 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (DYSRHYTHMIAS IN ICU) phần 2 1/ CHUỖI TIẾP NỐI BÌNH THƯỜNG CỦA SỰ KHỬ CỰC TIM ? Các tế bào của nút dẫn nhịp trong nút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 25 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 25 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (CARDIAC ARRHYTHMIAS) phần 1 1/ CÓ CẦN THIẾT PHẢI XÁC ĐỊNH MỘT LOẠN NHỊP TIM RỒI MỚI ĐIỀU TRỊ KHÔNG? – Không ? 2/ LÀM SAO … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 24 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 24 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THUỐC VÀ SUY GAN CẤP TÍNH (MEDICAMENTS ET INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) D. Pateron, Service des Urgences, Hôpital Jean Verdier, Bondy K. Belhadj, Médecin urgentiste I/ NHẬP ĐỀ Một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 23 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 23 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM GAN VÀ XƠ GAN (HEPATITIS AND CIRRHOSIS) 1/ VIÊM GAN LÀ GÌ ? Viêm gan (hepatitis) chỉ bất cứ quá trình viêm nào xảy ra ở nhu mô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 22 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 22 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NHỮNG RỐI LOẠN GIÁP TRẠNG (THYROID DISORDERS) 1/ NHỮNG TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN VỚI TUYỂN GIÁP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ CẤP CỨU THẬT SỰ? Những cấp cứu thật sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 21 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 21 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC MELLITUS) 1/MÔ TẢ NHỮNG KHÁC NHAU VỀ SINH LÝ VÀ LÂM SÀNG GIỮA ĐÁI ĐƯỜNG LOẠI 1 VÀ LOẠI 2 Đái đường loại 1 cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 20 – 01/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 20 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) 1/ HEN PHẾ QUẢN LÀ GÌ ? VÀ ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO ? – Hen phế quản là một rối loạn viêm mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?