Category Archives: Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Victor S. Roth, MD Adjunct Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Thuật ngữ anticholinergic hơi làm lạc đường, vì những thuốc này thường chỉ tác động lên các thụ thể muscarinic chứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ANTICHOLINERGIC SYNDROME Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 47 tuổi được mang đến phòng cấp cứu bởi EMS sau khi được tìm thấy đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme Université libre de Bruxelles Amphetamines được chứa trong các thuốc làm ăn mất ngon (anorexigènes) (thường dưới dạng dược chế, kết hợp với những trích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Jonathan Shenk, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Lịch sử dài lạm dụng amphetamine có từ đầu thế kỷ 20 – Phí tổn sản xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK TEST 3 Tiếp theo Cấp cứu ngộ độc số 40 (Test 1), 41 (Test 2) HISTORY Một người đàn bà 20 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School TEST 2 CASE HISTORY Một học sinh 18 tuổi lớp 12 được mang đến khoa cấp cứu bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC AMPHETAMINE (AMPHETAMINE OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn bà 22 tuổi được mang đến khoa cấp cứu bởi một xe cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận