Category Archives: Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc

Cấp cứu ngộ độc số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) (GHB OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thanh niên 19 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu sau khi được tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

OPIOID INTOXICATION Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn bà 22 tuổi được paramedics mang đến khoa cấp cứu. Họ nói rằng bệnh nhân được tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

OVERDOSE AUX OPIACÉS/OPIOIDES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Những opiacés và opioides (opiacés de synthèse) là những chất giảm áp hệ thần kinh trung ương. Fentanyl (Duragesic, Sublimaze), morphine (Duramorph, MS Contin), méthadone (Dolophine), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ORGANOPHOSPHORÉS VA CARBAMATES Advanced Medical Life Support National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Các organophosphorés và carbamates là những loại thuốc trừ sâu rất được sử dụng.

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC LÂN HỮU CƠ (ORGANOPHOSPHATE POISONING) Victor S. Roth, MD Clinical Assistant Professor University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Các thuốc trừ sâu chịu trách nhiệm khoảng 4% những trường hợp con người tiếp xúc mỗi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SYMPATHOMIMETIC SYNDROME Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông kích động 35 tuổi được police đưa đến khoa cấp cứu. Bệnh nhân nói không có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG TIN CẬY VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA TIM NHỊP NHANH ĐỂ XÁC NHẬN ANTICHOLINERGIC SYNDROME Edward Kimlin, MD Resident Physician Harvard Emergency Medicine Residency Beth Deaconess Medicel Center Boston, Massachusetts Anticholinergic syndrome có thể xảy ra sau khi uống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?