Category Archives: Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp

Cấp cứu hô hấp số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSEE) Olivier Diez, Nadia Smail CHU Purpan, Toulouse Lionel Nace SMUR de Nancy, CHU Igor Auriant CHU de Rouen François Dolveck SMUR de Garches PHẦN I A. NHẬP ĐỀ Suy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG (COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA) 1/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG ? – Ở Hoa Kỳ, có khoảng 8 triệu trường hợp viêm phổi cộng đồng được điều trị mỗi năm ở các phòng khám … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN BỘC PHÁT CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (DECOMPENSATION AIGUE DES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES CHRONIQUES OBSTRUCTIFS) I / ĐỊNH NGHĨA Suy hô hấp mãn tính bao gồm tất cả các bệnh ngực cắt xén các dự trữ cơ học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CẤP CỨU NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PRISE EN CHARGE EN URGENCE DE L’EMBOLIE PULMONAIRE) Médecin Lieutenant Jonathan GONZVA SAU, HIA Sainte Anne, Toulon Médecin en Chef Sébastien KEREBEL Service de Cardiologie, HIA Sainte Anne, Toulon I. NHẬP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Dr M.Léone Dr I. Boiadjev Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord. Marseille I. ĐỊNH NGHĨA Hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường thở trong đó can thiệp nhiều tế bào, đặc biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH HUYẾT KHỐI NGHẼN MẠCH (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II D/ ĐIỀU TRỊ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU Điều quan trọng là đảm bảo nhanh chóng một sự kháng đông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH HUYẾT KHỐI NGHẼN MẠCH (MALADIE THROMBOEMBOLIQUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I A/ CHẨN ĐOÁN NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI. Sự nghi ngờ lâm sàng nghẽn tắc động mạch phổi được căn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 4 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN VÀ NGỪNG TIM (ASTHME ET ARRÊT CARDIAQUE) Hen phế quản vẫn còn là nguyên nhân thường gặp gây tử vong ở những người trưởng thành trẻ tuổi, chủ yếu là trong số những người có bệnh hen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE) 1/ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH LÀ GÌ ? Bệnh phổi tắc nghẽn măn tính là một tình trạng bệnh được đặc trưng bởi sự giới hạn lưu lượng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG ( ASTHMA IN ICU ) 1/ HÃY BÀN VỀ NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG BỆNH SỬ CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI HEN PHẾ QUAN CẤP TÍNH THỂ NẶNG ? Trước hết hãy loại bỏ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) 1/ HEN PHẾ QUẢN LÀ GÌ ? VÀ ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO ? – Hen phế quản là một rối loạn viêm mãn tính, được đặc trưng bởi sự tắc nghẽn các tiểu phế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 9 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 9 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH (ACUTE RESPIRATORY FAILURE) 1/ ĐỊNH NGHĨA SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH Suy hô hấp cấp tính (ARF : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 8 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 8 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh THỞ VÀ THÔNG KHÍ PHỔI (BREATHING AND VENTILATION) 1/ TẦN SỐ HÔ HẤP HỮU ÍCH NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN ? Tần số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 7 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 7 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu BỆNH PHẾ QUẢN-PHỔI TẮC MÃN TÍNH (BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBTRUCTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Bệnh phế quản-phổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 5 – 10/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 5 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh VIÊM PHỔI (PNEUMONIA) 1/ ẢNH HƯỞNG LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI LÀ GÌ ? Viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 và nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 4 – 01/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP SỐ 4 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGHẼN MẠCH PHỐI (EMBOLIE PULMONAIRE) phần II Gilbert Pochmalicki, Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins. François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SEVERE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) xảy ra do sự can dự của hai yếu tố chủ yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 phản hồi

Cấp cứu hô hấp số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN (ASTHMA) 1/ HEN PHẾ QUẢN LÀ GÌ ? VÀ ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO ? – Hen phế quản là một rối loạn viêm mãn tính, được đặc trưng bởi sự tắc nghẽn các tiểu phế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 phản hồi