Category Archives: Cấp cứu dị ứng

Cấp cứu dị ứng

Cấp cứu dị ứng số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (CHOC ANAPHYLACTIQUE) B. ORLANDO Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN Choáng phản vệ là một sự suy tuần hoàn cấp tính có nguồn gốc miễn dịch-dị ứng ; đó là một cấp cứu nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dị ứng số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, M.D Director, Emergency Medical Services Denver Health Professor of Surgery Division of Emergency Medicine University of Colorado Denver, Colorado 1/ ĐỊNH NGHĨA PHẢN VỆ Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dị ứng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Scott A.Kelly Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Laura Roff Hopson Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Phần lớn không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dị ứng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (ANAPHYLACTIC SHOCK) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 30 tuổi, không được biết tiền căn y khoa, đang dùng sushi với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dị ứng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, MD Director, Emergency Medicine Services Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) LÀ GÌ ? Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản ứng tăng nhạy cảm (hypersensitivity reaction) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?