Category Archives: Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC (ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT TEARS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một cầu thủ bóng đá 22 tuổi đến khoa cấp cứu kêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

KHÁM LÂM SÀNG GỐI CHẤN THƯƠNG CẤP TÍNH (L’EXAMEN CLINIQUE DU GENOU TRAUMATIQUE AIGU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Phải phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG CỦA KHỚP GỐI (TRAUMATISMES DU GENOU : MECANISME LESIONNEL) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. CHẤN THƯƠNG TRỰC TIẾP Chấn thương trực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI (ENTORSE DU GENOU) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Những thương tổn dây chằng của đầu gối là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT GỐI (LES LUXATIONS DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt tùy theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU GỐI (KNEE PAIN) Rahul K. Khare Assistant Professor Department of Emergency Medicine Feinberg School of Medicine Northwestern Memorial Hospital Chicago, Illinois + Mặc dầu hầu hết bệnh nhân với đau đầu gối là không cấp cứu, nhưng trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY GỐI (FRACTURES DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud PHẦN II B. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ I. NHỮNG GÃY ĐẦU … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?