Category Archives: Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình

Cấp cứu chỉnh hình số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY KHUỶU TAY CỦA NGƯỜI LỚN (FRACTURES DU COUDE DE L’ADULTE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A/ FRACTURE DE LA PALETTE … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP KHUỶU (LUXATION DU COUDE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Ta phân biệt các trật khớp sau thuần túy (luxation … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY (FRACTURES DE L’EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DE L’HUMÉRUS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Đó là những gãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP VAI CHẤN THƯƠNG ( LUXATION TRAUMATIQUE DE L’ÉPAULE ) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Ta phân biệt hai loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP CÙNG VAI-ĐÒN (LUXATION ACROMIO-CLAVICULAIRE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Trật khớp cùng vai-đòn rất thường gặp, trong chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG ĐÒN (FRACTURE DE LA CLAVICULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud. Rất thường gặp trong chấn thương thể thao cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY (LES FRACTURES DE L’EXTREMITE INFERIEURE DU RADIUS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hopital sud. Đó là những gãy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU LƯNG DƯỚI (LOW BACK PAIN) 1/ TÔI CÓ THỂ BỎ QUA CHƯƠNG NÀY ? Không nếu bạn lường trước một nghề nghiệp đòi hỏi chăm sóc đối với người lớn. Ở Hoa Kỳ, đau lưng dưới (LBP : low … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chỉnh hình nhi đồng – 08/2010

CHỈNH HÌNH NHI ĐỒNG (PEDIATRIC ORTHOPEDICS) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ GÃY XƯƠNG TẠO HÌNH (PLASTIC FRACTURE) LÀ GÌ ? Gãy xương tạo hình (plastic fracture) xảy ra đó tính dễ uốn (malleability) của xương trong thời kỳ thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chỉnh hình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?