Category Archives: Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa)

Các bài về lãnh vực y khoa đã đăng từ trước trên trang web YDUOCNGAYNAY.COM

Cấp cứu ngộ độc số 9 – 03/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 9 NHỮNG RỐI LOẠN DO RƯỢU (ALCOHOL-RELATED DISORDERS) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ MỘT BỆNH NHÂN HÔI MÙI RƯỢU CÓ PHẢI LÀ NGỘ ĐỘC RƯỢU KHÔNG ? Có lẽ, và trong hầu hết các trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 1 phản hồi

Cấp cứu nội thần kinh số 7 – 03/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CO GIẬT (SEIZURES) 1/ THẾ NÀO LÀ MỘT CƠN CO GIẬT ? Co giật (seizures) là kết quả của sự phóng điện quá mức hay hỗn loạn (excessive … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 phản hồi

Cấp cứu nội thần kinh số 6 – 03/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 6 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh ĐỘT QỤY (STROKE) 1/ ĐỘT QỤY LÀ GÌ ? Đột qụy là một hội chứng lâm sàng, được xác định bởi các liệt thần kinh cấp tính trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 19 – 03/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 19 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP NHANH (TACHYARRHYTHMIAS) 1/ ĐỊNH NGHĨA TIM NHỊP NHANH (TACHYCARDIA) ? Tim nhịp nhanh (tachycardia) được định nghĩa như là một gia tăng sinh lý-bệnh đối với một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 6 phản hồi

Cấp cứu tim mạch số 18 – 02/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 18 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) PHÌNH VÀ LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ (AORTIC ANEURYSMS AND AORTIC DISSECTION) 1/ PHẢI CHĂNG LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ LÀ CÙNG MỘT BỆNH ? Không. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 2 phản hồi

Cấp cứu tim mạch số 17 – 02/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 17(Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM NGOẠI TÂM MẠC VÀ VIÊM CƠ TIM (PERICARDITIS AND MYOCARDITIS) VIÊM NGOẠI TÂM MẠC (PERICARDITIS) 1/ MÔ TẢ MỘT NGOẠI TÂM MẠC BÌNH THƯỜNG Màng ngoài tim hay ngoại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức tìm phổi số 3 – 01/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 3 HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH (NEONATAL RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ TÔI LÀ THẦY THUỐC PHÒNG CẤP CỨU. TẠI SAO TÔI PHẢI HỌC HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH ? Hồi sức trẻ sơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 4 – 01/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP SỐ 4 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGHẼN MẠCH PHỐI (EMBOLIE PULMONAIRE) phần II Gilbert Pochmalicki, Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins. François Jan Cardiologue, professeur de médecine interne à … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 phản hồi

Cấp cứu da dày ruột số 8 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8– Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh SUY GAN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles A/ XẾP LOẠI. Người ta nói là suy gan cấp tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu dạ dày ruột số 7 – 01/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 7 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XƠ GAN (CIRRHOSE DU FOIE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs, Hôpital Erasme Xơ gan được định nghĩa như là một trạng thái bệnh lý tỏa lan, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 12 – 12/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 12 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh BỎNG (Brûlures) phần II JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Những hậu quả của bỏng là phức tạp : – mất dịch. – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 7 – 12/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 7: NGỘ ĐỘC CACBON OXIT (INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh Monoxyde de carbone (CO), chất khí không mùi, không màu và không kích thích này là một độc chất mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức tim phổi số 2 – 12/2009

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 2 (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ HỒI SỨC TIM-PHỔI (CPR : CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) NGHĨA LÀ GÌ ? Đối với hầu hết mọi người, hồi sức tim-phổi (CPR) để chỉ BLS (basic life support, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kỹ thuật cấp cứu số 2 – 12/2009

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 2 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHEALE) phần II Nội thông khí quản (intubation endotrachéale) đầu tiên đã được mô tả bởi AndrécVésale trong “Humane Corporis Fabrica Libris Septem”. Ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | 2 phản hồi

Choáng số 1 – 12/2009

CHOÁNG SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CHOÁNG (SHOCK) 1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng được định nghĩa bởi lưu lượng máu không đầy đủ và sự vận chuyển oxy không đầy đủ đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Choáng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 11 – 12/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 11 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC (BLUNT CHEST TRAUMA) phần II 1/ NHỮNG THƯƠNG TỔN THÔNG THƯỜNG NHẤT SAU CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC ? – Gãy xương lồng ngực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 16 – 11/2009

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 16(Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) PHÙ PHỔI CẤP DO TIM (O.A.P D’ORIGINE CARDIOGENIQUE) Gilbert Pochmalicki, Chef du service de cardiologie et maladies vasculaires du centre hospitalier de Provins François Jan, Cardiologue, professeur de médecine interne … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 3 phản hồi

Cấp cứu tim mạch số 15 – 11/2009

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 15 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (ARYTHMIES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN IV  ĐIỀU TRỊ LOẠN NHỊP TIM (TRAITEMENT DES ARYTHMIES) A/ ĐIỀU TRỊ CẤP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 6 phản hồi

Hồi sức tim phổi số 1 – 11/2009

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 1 (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XỬ TRÍ NGỪNG TIM VÀ HỒI SỨC (MANAGEMENT OF CARDIAC ARREST AND RESUSCITATION) 1/ ABC CỦA HỒI SỨC (RESUSCITATION) LÀ GÌ ? – Airway, breathing, và circulation. 2/ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 14 – 11/2009

CẤP CỨU TIM MẠCH SỐ 14(Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (ARYTHMIES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN III I/ ĐẠI CƯƠNG Nơi một bệnh nhân ở đơn vị hồi sức tăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 9 – 11/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 9 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG SỌ (TRAUMATISME CRÂNIEN) phần III JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Có 4 cơ chế lớn gây thương tổn não bộ sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 8 – 11/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 8 CHẤN THƯƠNG KHUNG CHẬU (PELVIC TRAUMA)  phần 1 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh XUẤT HUYẾT DO VỠ XƯƠNG CHẬU (HEMORRHAGE FROM PELVIC TRAUMA) 1/ TẠI SAO GÃY XƯƠNG CHẬU ĐÁNG SỢ ĐẾN THẾ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 7 – 10/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 7 CHẤN THƯƠNG ĐẦU (HEAD TRAUMA) phần II Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ VỊ TRÍ CỦA CHẤN THƯƠNG ĐẦU TRONG NGUYÊN NHÂN GÂY TỬ VONG HOA KỲ ? Thương tổn não bộ do chấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 5 – 10/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 5) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh CÁC RỐI LOẠN CỦA KALI (TROUBLES DU POTASSIUM) phần II A/ HẰNG TÍNH NỘI MÔI (HOMEOSTASIE) CỦA POTASSIUM. Nồng độ ngoài tế bào của potassium được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 4 – 09/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 4) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh GIẢM KALI-HUYẾT VÀ TĂNG KALI-HUYẾT (HYPOKALEMIA AND HYPERKALEMIA) phần 1 1/ TẠI SAO SỰ ĐIỀU HÒA CHẶT CHẼ KALI-HUYẾT LÀ QUAN TRỌNG ? Chỉ khoảng 56mEq … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | 2 phản hồi

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 3 – 09/2009

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA (số 3) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh DỊCH VÀ CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI (FLUIDS AND ELECTROLYTES) 1/ ANION GAP LÀ GÌ ? – Anion gap (AG) (trou anionique) đo lượng các ion điện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 6 – 08/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 6: CÁC CHẤT ĂN MÒN (CORROSIVES) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ CÁC TÁC NHÂN NÀO ĐƯỢC XẾP LOẠI LÀ CHẤT ĂN MÒN (CORROSIVES) VÀ CÓ THỂ GÂY THƯƠNG TỔN ?  Ở Hoa Kỳ, uống các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 6 – 08/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 6 CHẤN THƯƠNG LỒNG NGỰC (CHEST TRAUMA) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ BỆNH NHÂN BỊ CHẤN THƯƠNG NGỰC NÊN ĐƯỢC THĂM KHÁM NHƯ THỂ NÀO ? Chúng ta phải nhận diện ngay những cấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 33 – 08/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 33 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN CAO HUYẾT ÁP (CRISE HYPERTENSIVE) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Sinh lý bệnh lý của cơn cao huyết áp cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 32 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 32 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) F. ADNET MCU, PH, Samu 93, Bobigny, France PHẦN III I/ ĐỊNH NGHĨA :  Thuật ngữ hội chứng động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 31 – 07/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 31 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE HEADACHES) 1/ CHỨNG THIÊN ĐẦU THỐNG (MIGRAINE) LÀ GÌ ?  Mặc dầu bất cứ chứng đau đầu nghiêm trọng nào đều có thể được quy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 5 – 06/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 5 RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh A/ NHÂN CÁCH HOANG TƯỞNG ĐOÁN NHẬN (PERSONNALITE PARANOIAQUE) 1/ TỶ LỆ MẮC BỆNH VÀ TỶ SUẤT GIỚI TÍNH CỦA NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nhi khoa số 8 – 06/2009

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CO GIẬT DO SỐT CAO (FEBRILE SEIZURE) 1/ THỂ NÀO LÀ CO GIẬT DO SỐT CAO ? Để được gọi là co giật do sốt cao phải thỏa mãn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nhi khoa số 7 – 06/2009

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 7 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HO (COUGH) 1/ MÔ TẢ PHẢN XẠ HO ? Những kích thích gây ho có thể là cơ học (ví dụ vật lạ, bụi), hóa học (capsaisin, acetic acid), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 5 – 06/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 5: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG phần 2 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh Ngộ độc hiếm khi dẫn đến ngừng tim, tuy nhiên đó là một nguyên nhân rất quan trọng của tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 6 – 06/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 6 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HẠ THÂN NHIỆT (HYPOTHERMIA) phần 2 I/ ĐỊNH NGHĨA. Hạ thân nhiệt hiện hữu khi nhiệt độ trung tâm của cơ thể dưới 35 độ và được xếp loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc 4 – 05/2009

Cấp Cứu Ngộ Độc 4: NGỘ ĐỘC : PHUƠNG PHÁP XỬ TRÍ CHUNG (GENERAL APPROACH TO POISONINGS) PHẦN I Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LIỆT KÊ 16 NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THÔNG THƯỜNG NHẤT DO NGỘ ĐỘC CẤP TÍNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tâm thần số 4 – 05/2009

CẤP CỨU TÂM THẦN số 4 LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH (ACUTE PSYCHOSIS) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ LOẠN TÂM THẦN CẤP TÍNH LÀ GÌ ? Loạn tâm thần (psychosis) là loạn năng trong khả năng tư duy và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tâm thần | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chấn thương số 5 – 05/2009

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 5 NHỮNG DỊ VẬT (FOREIGN BODIES) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ PHƯƠNG THỨC TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ LOẠI BỎ NHỮNG VẬT LẠ NÔNG RA KHỎI MẮT ? Các bệnh nhân thường ghi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 5 – 05/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 5 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) TĂNG THÂN NHIỆT (HYPERTHERMIA) phần 2 I/ ĐỊNH NGHĨA Tăng thân nhiệt (hyperthermie) xảy ra khi khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể biến mất và khi nhiệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu môi trường số 4 – 04/2009

Cấp Cứu Môi Trường số 4 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC BỆNH DO NHIỆT ( Heat-Related Illness ) phần 1 1/ VÙNG NÀO CỦA NÃO BỘ ĐƯỢC XEM LÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ (THERMOSTAT) ?  – phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 30 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 30 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN (Upper Gastrointestinal Bleeding) phần 2 1/ NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- RUỘT TRÊN ?  Nôn ra máu (hematemesis) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 29 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 29 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT (Gastrointestinal Bleeding) phần 1 1/ CÁC LOẠI XUẤT HUYẾT ĐƯỜNG TIÊU HÓA KHÁC NHAU ? Cách thông thường nhất và hữu ích trên phương diện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 28 – 04/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 28 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) VIÊM MÀNG NÃO (MENINGITIS)  1/VIÊM MÀNG NÃO LÀ GÌ ? – Một bệnh của hệ thần kinh trung ương gây viêm các màng bao quanh não bộ và tủy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kỹ thuật cấp cứu số 1 – 03/2009

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh THÔNG NỘI KHÍ QUẢN (INTUBATION TRACHEALE) G. Kierzek, Service des Urgences, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ ĐỊNH NGHĨA Thông khí quản (intubation trachéale) nhằm thiết đặt qua lỗ thanh môn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SEVERE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) xảy ra do sự can dự của hai yếu tố chủ yếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 phản hồi

Cấp cứu nội khoa số 27 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 27 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) HEN PHẾ QUẢN THỂ NẶNG (ASTHME SÉVÈRE) Jean-Louis Vincent, Chef du service des soins intensifs – Hôpital Erasme I/ SINH LÝ BỆNH LÝ Cơn hen phế quản (crise d’asthme) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 26 – 03/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 26 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (DYSRHYTHMIAS IN ICU) phần 2 1/ CHUỖI TIẾP NỐI BÌNH THƯỜNG CỦA SỰ KHỬ CỰC TIM ? Các tế bào của nút dẫn nhịp trong nút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội khoa số 25 – 02/2009

Cấp Cứu Nội Khoa số 25 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) LOẠN NHỊP TIM (CARDIAC ARRHYTHMIAS) phần 1 1/ CÓ CẦN THIẾT PHẢI XÁC ĐỊNH MỘT LOẠN NHỊP TIM RỒI MỚI ĐIỀU TRỊ KHÔNG? – Không ? 2/ LÀM SAO … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu tim mạch số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NHỊP TIM (CARDIAC ARRHYTHMIAS) 1/ CÓ CẦN THIẾT PHẢI XÁC ĐỊNH MỘT LOẠN NHỊP TIM RỒI MỚI ĐIỀU TRỊ KHÔNG ? – Không ? 2/ LÀM SAO BIẾT LOẠN NHỊP Ở MỘT BỆNH NHÂN LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 1 phản hồi