Category Archives: Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa)

Các bài về lãnh vực y khoa đã đăng từ trước trên trang web YDUOCNGAYNAY.COM

Cấp cứu tim mạch số 23 – 12/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 23 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TIM NHỊP CHẬM (BRADYCARDIE) I /LOẠN NHỊP CHẬM (BRADYARYTHMIES) Một tim nhịp chậm (bradycardie) xảy ra khi tần số tâm thất dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 2 phản hồi

Cấp cứu nhi khoa số 12 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 12 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu NÔN MỬA (VOMITING) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỬA VÀ ỰA ?   Mửa thật sự (true vomiting) và sự tống mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nhi khoa số 11 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 11 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TẮC CẤP TÍNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN TRONG NHI KHOA (ACUTE UPPER AIRWAY OBTRUCTION IN PEDIATRICS) 1/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nhi khoa số 10 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 10 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM (ASTHMA IN CHILDREN) PHẦN I 1/ ĐỊNH NGHĨA HEN PHẾ QUẢN Hen phế quản là một bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 7 – 11/2010

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA số 7 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ (ACID-BASE DISORDERS) 1/ KỂ 4 LOẠI RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ ĐƯỢC THẤY NƠI PHÒNG CẤP CỨU, VÀ CHO MỘT THÍ DỤ ĐỐI VỚI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sepsis – 11/2010

SEPSIS Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Sepsis | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 9 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 9 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH (ACUTE RESPIRATORY FAILURE) 1/ ĐỊNH NGHĨA SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH Suy hô hấp cấp tính (ARF : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?