Category Archives: Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa)

Các bài về lãnh vực y khoa đã đăng từ trước trên trang web YDUOCNGAYNAY.COM

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI (CARDIOPULMONARY RESUSCITATION) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 7 HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN IV KỸ THUẬT HỒI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 6 XỬ TRÍ ĐƯỜNG KHÍ VÀ SỰ THÔNG KHÍ PHỔI (GESTION DE L’AIRWAY ET DE LA VENTILATION) Những mục tiêu gồm có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 5 ALGORITHME ADVANCED LIFE SUPPORT Những mục tiêu gồm có : – Algorithme của ALS (Advanced Life support) – Điều trị một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 4 HỒI SINH TRONG BỆNH VIỆN (La réanimation dans l’hôpital) Các mục tiêu bao gồm : • Làm sao khởi động một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 01/2011

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 3 HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) I /NHẬP ĐỀ Mặc dầu một hồi sức nhanh chóng mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi cao cấp – 12/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI CAO CẤP Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên khoa Nội Thương và Cấp Cứu CHƯƠNG 1 ADVANCED LIFE SUPPORT : ĐẠI CƯƠNG I /NHẬP ĐỀ Các bệnh tim mạch do thiếu máu cục bộ là nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 25 – 12/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 25 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TIM NHỊP NHANH PHỨC HỢP RỘNG (TACHYCARDIES A COMPLEXES LARGES) I/ LOẠN NHỊP NHANH PHỨC HỢP RỘNG (TACHYCARDIES A COMLEXES LARGES) Một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu tim mạch số 23 – 12/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 23 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TIM NHỊP CHẬM (BRADYCARDIE) I /LOẠN NHỊP CHẬM (BRADYARYTHMIES) Một tim nhịp chậm (bradycardie) xảy ra khi tần số tâm thất dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 2 bình luận

Cấp cứu nhi khoa số 12 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 12 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu NÔN MỬA (VOMITING) 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA MỬA VÀ ỰA ?   Mửa thật sự (true vomiting) và sự tống mạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhi khoa số 11 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 11 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu TẮC CẤP TÍNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN TRONG NHI KHOA (ACUTE UPPER AIRWAY OBTRUCTION IN PEDIATRICS) 1/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | 1 bình luận

Cấp cứu nhi khoa số 10 – 12/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 10 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu HEN PHẾ QUẢN TRẺ EM (ASTHMA IN CHILDREN) PHẦN I 1/ ĐỊNH NGHĨA HEN PHẾ QUẢN Hen phế quản là một bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 7 – 11/2010

CẤP CỨU NỘI TIẾT + CHUYỂN HÓA số 7 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ (ACID-BASE DISORDERS) 1/ KỂ 4 LOẠI RỐI LOẠN AXÍT-BAZƠ ĐƯỢC THẤY NƠI PHÒNG CẤP CỨU, VÀ CHO MỘT THÍ DỤ ĐỐI VỚI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa | Bình luận về bài viết này

Sepsis – 11/2010

SEPSIS Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG DẤU HIỆU CỦA SEPSIS Bảng dưới đây lấy lại những dấu hiệu của sepsis. Phải ghi chú rằng không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Sepsis | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 9 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 9 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH (ACUTE RESPIRATORY FAILURE) 1/ ĐỊNH NGHĨA SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH Suy hô hấp cấp tính (ARF : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 8 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 8 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh THỞ VÀ THÔNG KHÍ PHỔI (BREATHING AND VENTILATION) 1/ TẦN SỐ HÔ HẤP HỮU ÍCH NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN ? Tần số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 7 – 11/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP Số 7 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu BỆNH PHẾ QUẢN-PHỔI TẮC MÃN TÍNH (BRONCHOPNEUMOPATHIES CHRONIQUES OBTRUCTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Bệnh phế quản-phổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 2 bình luận

Cấp cứu dạ dày ruột số 11 – 11/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 11 BS NGUYỄN VĂN THỊNH, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu NHỮNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG RUỘT (BOWEL DISORDERS) 1/ HAI LOẠI TẮC RUỘT NON ? Tắc ruột non (small intestinal obstruction) có thể thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu đa chấn thương số 3 – 11/2010

CẤP CỨU ĐA CHẤN THƯƠNG SỐ 3 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu ĐA CHẤN THƯƠNG (POLYTRAUMATISME) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN III IV/ CHẤN THƯƠNG NGỰC … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 5 – 10/2010

CẤP CỨU HÔ HẤP số 5 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh VIÊM PHỔI (PNEUMONIA) 1/ ẢNH HƯỞNG LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI LÀ GÌ ? Viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 và nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu hô hấp | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 10 – 10/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 10 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nôi Thương và Cấp Cứu TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO XUẤT HUYẾT (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Chẩn đoán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 22 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 22 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu CẤP CỨU CAO HUYẾT ÁP (URGENCES HYPERTENSIVES) B. Orlando & J.L. Pourriat, Service des Urgences, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I/ NHẬP MÔN VÀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 14 – 10/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 14  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles Những thuốc trừ sâu này rất được sử dụng. Vài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận

Cấp cứu tim mạch số 20 & 21 – 10/2010

CẤP CỨU TIM MẠCH số 20+21 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu ADVANCED LIFE SUPPORT HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) PHẦN I I/ NHẬP ĐỀ Mặc dầu một hồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu tim mạch | 4 bình luận

Cấp cứu chấn thương số 17 – 10/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 17 Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu VẾT THƯƠNG LỒNG NGỰC (PENETRATING CHEST TRAUMA) 1/ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TĂNG ÁP ĐƯỢC CHẤN ĐOÁN NHƯ THẾ NÀO ? – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu đa chấn thương số 1 – 09/2010

CẤP CỨU ĐA CHẤN THƯƠNG SỐ 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh ĐA CHẤN THƯƠNG (POLYTRAUMATISME) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I I/ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA HỒI SỨC ĐA CHẤN THƯƠNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 3 – 08/2010

CẤP CỨU BỆNH NHIỄM KHUẨN SỐ 3 HỘI CHỨNG NHIỄM KHUẨN (SEPSIS SYNDROME) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh, Chuyên Khoa Nội Thương và Cấp Cứu 1/ TỶ LỆ MẮC PHẢI SEPSIS ? Severe sepsis và septic shock là thường xảy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 5 – 08/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 5 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE)   JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II NHỮNG THỦ THUẬT HỒI SỨC CƠ BẢN NƠI NGƯỜI LỚN (MANŒUVRES ELEMENTAIRES … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 13 – 08/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 13  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU CHOLINERGIC (CHOLINERGIC INSECTICIDES) 1/ THUỐC TRỪ SÂU CHOLINERGIC LÀ GÌ ? Là những thuốc trừ sâu thường được sử dụng nhất trên thế giới. Chúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 3 bình luận

Chỉnh hình nhi đồng – 08/2010

CHỈNH HÌNH NHI ĐỒNG (PEDIATRIC ORTHOPEDICS) Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh 1/ GÃY XƯƠNG TẠO HÌNH (PLASTIC FRACTURE) LÀ GÌ ? Gãy xương tạo hình (plastic fracture) xảy ra đó tính dễ uốn (malleability) của xương trong thời kỳ thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chỉnh hình | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 16 – 08/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 16 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG CƠ-XƯƠNG VÀ CÁC TÌNH TRẠNG CỦA CHI (MUSCULOSKELETAL TRAUMA AND CONDITIONS OF THE EXTREMITY) NGUYÊN TẮC CHUNG 1/ NHỮNG ƯU TIÊN ĐIỀU TRỊ TỨC THỜI TRONG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 12 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 12  Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM (ANTIDEPRESSANT OVERDOSE) 1/ CÁC THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM ĐƯỢC XẾP LOẠI NHƯ THẾ NÀO VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG CHÍNH CỦA CHÚNG ? Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 15 – 07/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 15 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh ĐA CHẤN THƯƠNG (MULTIPLE TRAUMA) 1/ ĐA CHẤN THƯƠNG LÀ GÌ ? Thương tổn đáng kể của hơn một hệ cơ quan hay cơ quan quan trọng của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 11 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 11Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC NGỦ (SEDATIVES AND HYPNOTICS OVERDOSE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de Soins Intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles NGỘ ĐỘC BARBITURIQUE Ngộ độc này đã trở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | 1 bình luận

Ngộ độc Acetaminophen – Ngộ độc Ibuprofen – 07/2010

Ngộ Độc Acetaminophen – Ngộ Độc Ibuprofen NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN 1/ CÓ NHỮNG GÌ MỚI TRONG NGỘ ĐỘC ACETAMINOPHEN KHÔNG ? Việc đưa vào một công thức thuốc acetaminophen có tác dụng kéo dài đã làm khó khăn thêm trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu ngộ độc số 10 – 07/2010

Cấp Cứu Ngộ Độc 10 NGỘ ĐỘC THUỐC HẠ SỐT (ANTIPYRETIC POISONING) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh NGỘ ĐỘC SALICYLATE 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA NGỘ ĐỘC SALICYLATE ? Một ngộ độc salicylate có thể là cố ý hay do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngộ độc | Bình luận về bài viết này

Kỹ thuật cấp cứu số 5 – 07/2010

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 5 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM NHẬP (NONINVASIVE VENTILATION) 1/ THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM NHẬP LÀ GÌ ? Thông khí không xâm nhập (noninvasive ventilation) là thông khí cơ học không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 8 – 07/2010

CẤP CỨU DẠ DÀY-RUỘT SỐ 8 BS NGUYỄN VĂN THỊNH XUẤT HUYẾT DẠ DÀY-RUỘT TRÊN VÀ DƯỚI (UPPER AND LOWER GASTROINTESTINAL BLEEDING ON THE CRITICALLY ILL PATIENT) 1/ CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC BỆNH NHÂN VỚI XUẤT HUYẾT DẠ DÀY- … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu dạ dày ruột | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội thần kinh số 9 – 06/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 9 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE) N.Bruder, Service d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Timone, Marseille Tai biến mạch máu não thiếu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu nội thần kinh số 8 – 05/2010

CẤP CỨU NỘI THẦN KINH SỐ 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CƠN ĐỘNG KINH (CRISES D’EPILEPSIE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme, Bruxelles. Cơn động kinh được liên kết với một sự phóng điện giống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nội thần kinh | 1 bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 1 – 05/2010

CẤP CỨU NGOẠI THẦN KINH số 1 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT, Chef du Service de soins intensifs, Hôpital Erasme Bruxelles I/ NGUYÊN NHÂN : – phình động mạch (anévrisme) : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu ngoại thần kinh | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 14 – 05/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 14 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG NIỆU-SINH DỤC VÀ VÙNG CHẬU (GENITOURINARY AND PELVIC TRAUMA) 1/ NHỮNG CƠ CHẾ NGUYÊN PHÁT CỦA CHẤN THƯƠNG THẬN ?  Những thương tổn do chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 13 – 05/2010

CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG SỐ 13 – Bác sĩ Nguyễn văn Thịnh CHẤN THƯƠNG BỤNG (ABDOMINAL TRAUMA) 1/ SỰ KHÁC NHAU SINH LÝ BỆNH GIỮA CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP VÀ CHẤN THƯƠNG XUYÊN Chấn thương đụng dập (blunt trauma) là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu chấn thương | Bình luận về bài viết này

Kỹ thuật cấp cứu số 4 – 04/2010

KỸ THUẬT CẤP CỨU SỐ 4(Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) NỘI THÔNG KHÍ QUẢN VÀ XỬ LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP (TRACHEAL INTUBATION AND AIRWAY MANAGEMENT) 1/ĐƯỜNG DẪN KHÍ (AIRWAY) LÀ GÌ ? Đường dẫn khí (airway) là ống dẫn qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa) | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu sản phụ khoa số 6 – 04/2010

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 6 BỆNH VIÊM VÙNG CHẬU (PELVIC INFLAMMATORY DISEASE) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/ BỆNH VIÊM VÙNG CHẬU (PID) LÀ GÌ ? – Một hội chứng lâm sàng cấp tính, gây nên bởi sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu sản phụ khoa | 1 bình luận

Cấp cứu sản phụ khoa số 5 – 04/2010

Cấp Cứu Sản Phụ Khoa Số 5 NHỮNG XUẤT HUYẾT ÂM ĐẠO Ở TAM CÁ NGUYỆT THỨ BA CỦA THAI KỲ (THIRD-TRIMESTER VAGINAL BLEEDING) Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh 1/KỂ NHỮNG NGUỒN XUẤT HUYẾT ÂM ĐẠO Ở TAM CÁ NGUYỆT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu sản phụ khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhi khoa số 9 – 04/2010

CẤP CỨU NHI KHOA SỐ 9 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CÁC RỐI LOẠN DẠ DÀY-RUỘT VÀ MẤT NƯỚC Ở TRẺ EM (PEDIATRIC GASTROINTESTINAL DISORDERS AND DEHYDRATION) 1/ NHỮNG NGUYÊN NHÂN THÔNG THƯỜNG NHẤT CỦA ĐAU BỤNG CẤP TÍNH Ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu nhi khoa | Bình luận về bài viết này

Hồi sức tim phổi số 4 – 04/2010

HỒI SỨC TIM-PHỔI SỐ 4 Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh HỒI SỨC TIM-PHỔI (REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE)  PHẦN I JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles I/ ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỈ ĐỊNH. Ngừng tim (arrêt cardiaque) được định … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu môi trường số 9 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 9 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) CHẾT ĐUỐI (NOYADE) PHẦN I Chết đuối là một nguyên nhân thường xảy ra của tử vong do tai nạn. Hậu quả gây hại quan trọng nhất của chết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu môi trường số 8 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 8 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) ĐIỆN GIẬT (ELECTROCUTION) PHẦN II Một thương tổn do điện (lésion par électricité) tương đối ít xảy ra nhưng có thể gây nên nhiều thương tổn hủy hoại với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu môi trường số 7 – 04/2010

Cấp Cứu Môi Trường số 7 (Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh) SÉT ĐÁNH (LIGHTNING) 1/ CÓ PHẢI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ SÉT ĐÁNH ĐỀU CHẾT CẢ PHẢI KHÔNG ? – Không. Tỷ lệ tử vong là 25% đến 32%, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài lưu trữ (chuyên đề y khoa), Cấp cứu môi trường | Bình luận về bài viết này