Daily Archives: 16.01.2023

Cấp cứu nhi khoa số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG VẬT LẠ Ở TRẺ EM(FOREIGN BODIES IN CHILDREN) I/ Ở ĐÂU ANH CÓ THỂ TÌM THẤY MỘT VẬT LẠ Ở MỘT ĐỨA TRẺ      Ở bất cứ nơi đâu. Trong khi chơi và thăm dò bình thường, các trẻ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Thời sự y học số 618 – BS Nguyễn Văn Thịnh

I. RUN : CÒN QUÁ NHIỀU BỆNH NHÂN DO DỰ ĐI KHÁM      Những giải pháp hiện hữu, và dầu ở lứa tuổi nào, một run (tremblement) phải được thăm dò.     NEUROLOGIE. Là điều không bình thường khi run ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này