Daily Archives: 07.01.2023

Cấp cứu nhi khoa số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG PHÁT BAN NHI ĐỒNG(PEDIATRIC RASHES) I/ KỂ 4 BỆNH NHIỄM TRÙNG VỚI NHỮNG BIỂU HIỆN NGOÀI DA CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHỦNG BỐ SINH HỌC.Bệnh đậu mùa (smallpox), bệnh than (anthrax), botulism, và bệnh dịch hạch (plague) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này