Daily Archives: 11.12.2022

Cấp cứu tâm thần số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẦM CẢM(DEPRESSION) + Trầm cảm      – Gần 20% dân số sẽ có một đợt trầm cảm quan trọng (major depression) suốt trong cuộc đời       – 30% những người trưởng thành trên 60 có những triệu chứng.   + Tự tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nhi khoa số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ỈA CHẢY Ở TRẺ EM(DIARRHEA IN CHILDREN) I/ ỈA CHẢY LÀ GÌ ?      Ỉa chảy được định nghĩa như là một sự giảm độ đặc (consistency), hay một sự gia tăng tần số của phân. Có những biến thiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này