Daily Archives: 07.06.2022

Médecine de catastrophe – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG THẢM HỌA HẠT NHÂN (CATASTROPHES NUCLÉAIRES) Từ khi xảy ra những cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001, bây giờ người ta tính đến khả năng rằng những tổ chức cấp cứu phải xử trí một cấp cứu hạt nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này