Daily Archives: 15.12.2020

Thời sự y học số 564 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. Ở HOA KỲ, DỊCH BỆNH COVID-19 NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁTTừ một tháng nay, làn sóng thứ ba của đại dịch do Covid-19 gia tăng mức độ quan trọng và làm hốt hoảng các máy đếm.(Prise en charge d’un … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 4 bình luận