Daily Archives: 17.11.2020

Thời sự y học số 562 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. PFIZER LOAN BÁO MỘT VACCIN HIỆU QUẢ 90%. Được phát triển cộng tác với BioNTech, ứng viên vaccin này đã cho thấy những kết quả sơ bộ rất đáng phấn khởi, trong tình huống hiện thực.Một giai đoạn bổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 phản hồi