Daily Archives: 25.07.2020

Tin buồn

Vô cùng xúc động trước tin buồn Hiền Thê của bạn Hoàng Anh Dũng vừa khuất bóng ngày 20/07 tại Bỉ. Dũng ơi, tụi mình chỉ biết ngậm ngùi chia buồn cũng Dũng và gia đình trước sự mất mát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này