Daily Archives: 24.06.2020

Thời sự y học số 553 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. MACRON GIỞ BỎ PHONG TỎA NƯỚC PHÁP VÀ CHUẨN BỊ THỜI KỲ HẬU PHONG TỎA Chủ tịch nhà nước đã loan báo mở lại các nhà trẻ, các trường học, các hieu an, các tiệm café và các biên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận