Daily Archives: 14.06.2020

Thời sự y học số 552 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. SỰ CÁCH LY (CONFINEMENT) : NÃO BỘ CHỊU THỬ THÁCH GHÊ GỚM Những người Pháp đã trải nghiệm 55 ngày bị giam hãm. Một trải nghiệm có một không hai đã biến đổi sự vận hành chức năng não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 5 bình luận