Daily Archives: 25.05.2020

Thời sự y học số 550 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ĐẠI DỊCH Ở TÂM ĐIỂM CỦA PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG Y TẾ THẾ GIỚI Sự tiếp cận cho tất cả các nước đối với những vật dụng y tế là một trong những chủ đề quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 7 bình luận