Daily Archives: 05.05.2020

Thời sự y học số 547 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1. TIÊM CHỦNG CHỐNG COVID-19 : MỘT CUỘC CHẠY ĐUA NƯỚC RÚT(Un chercheur travaille sur un vaccin contre le Covid-19, au laboratoire de recherche de l’université de Copenhague, Danemark) Chưa được 10 tuần sau khi Trung Quốc công bố mật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 7 bình luận