Daily Archives: 29.04.2020

Thời sự y học số 546 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỈ : GIỞ BỎ CÁCH LY DẦN DẦN VÀ RẤT THẬN TRỌNG Chính phủ Bỉ đã thành lập một nhóm công tác (groupe de travail) để nghiên cứu một kịch bản giở bỏ dần dần những biện pháp cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 8 bình luận