Daily Archives: 23.04.2020

Thời sự y học số 545 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CORONAVIRUS : ĐIỀU TA BIẾT VỀ CON VIRUS NÀY…VÀ ĐIỀU TA CHƯA BIẾT. Những cơ chế tác dụng của coronavirus Sras-CoV-2 bắt đầu được giải mã nhưng vẫn còn nhiều vùng tối.CORONAVIRUS : LÝ LỊCH + Họ của những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 9 bình luận