Daily Archives: 17.04.2020

Thời sự y học số 544 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ EMMANUEL MACRON : ” DỊCH BỆNH BẮT ĐẦU GIẪM CHÂN TẠI CHỖ “ Tổng thống Pháp loan báo chiều thứ hai 13/4 kéo dài thời gian cách ly đến 11/5. Sau date này, các nhà trẻ, trường học sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 10 bình luận