Daily Archives: 17.03.2020

Thời sự y học số 539 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ ANTOINE FLAHAULT : ” NHỮNG BIỆN PHÁP MẠNH TỨC THỜI, VÀ CHO ĐẾN MÙA HÈ “ Đối với nhà dịch tễ học Pháp, tình hình rất đáng lo ngại ở Ý và tiến triển của những đường cong dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 6 bình luận