Daily Archives: 11.03.2020

Thời sự y học số 537 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CORONAVIRUS : CUỘC CHIẾN CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH TĂNG TỐC ĐỘ.Sự nhân giống của các virus mới phát khởi (virus émergent), từ 20 năm qua, đã kích thích những công trình của các nhà khoa học và cải thiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận