Daily Archives: 31.01.2019

Cấp cứu tiền bệnh viện số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (FRACTURES DE COTES) Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) Huitième Edition Những gãy xương sườn thường được quan sát bởi các intervenant préhospitalier, ở khoảng 10% những bệnh nhân chấn thương. Nhiều yếu tố góp phần vào tỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận