Daily Archives: 27.01.2019

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 4 Một người đàn bà 60 tuổi với tiền sử bệnh đái đường được nhân viên EMS mang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này