Daily Archives: 26.01.2019

Cấp cứu chấn thương số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẢNG SƯỜN (FLAIL CHEST) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn ông 74 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi bị đụng xe hơi. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 9 bình luận