Daily Archives: 25.01.2019

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 52 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 45 tuổi được đồng nghiệp mang vào khoa cấp cứu sau khi ngã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận