Daily Archives: 24.01.2019

Cấp cứu chấn thương số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG SƯỜN (RIBS FRACTURES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 61 tuổi đến phòng cấp cứu với đau thành ngực sau khi đụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 11 bình luận