Daily Archives: 19.01.2019

Thời sự y học số 495 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ LÀM SAO ĐÁP ỨNG THÁCH THỨC CỦA ĐIỀU TRỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO ? Docteur Jerome Berge Service de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, CHU de Bordeaux Professeur Jean-Pierre Pruvo Service de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, CHU de Lille. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận