Daily Archives: 17.01.2019

Cấp cứu chấn thương số 64 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG TỦY TRƯỚC (ANTERIOR CORD SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 32 tuổi được paramedic mang đến khoa cấp cứu sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận