Daily Archives: 16.01.2019

Cấp cứu ngộ độc số 60 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPYL ALCOHOL INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Alcool isopropylique là một trong những alcool toxique, nhưng ít độc hơn nhiều so với méthanol hay éthylène glycol. Alcool isopropylique … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này