Daily Archives: 15.01.2019

Cấp cứu chấn thương số 63 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG TỦY TRUNG TÂM (CENTRAL CORD SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 81 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi vấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận