Daily Archives: 14.01.2019

Thời sự y học số 494 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ : GIẢM NHỮNG NGUY CƠ DI CHỨNG TRONG THỜI GIAN DÀI HẠN Sự đòi hỏi cấp bách tính hiệu quả là tuyệt đối trong ung thư học, đôi khi với cái giá của những hậu quả trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận