Daily Archives: 04.01.2019

Cấp cứu ngộ độc số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Ethylène glycol, một trong những alcool toxique, có trong chất chống đông (antigel : antifreeze) dùng cho xe hơi, trong dịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận