Daily Archives: 03.01.2019

Cấp cứu ngộ độc số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC ÉTHYLÈNE GLYCOL (ETHYLENE GLYCOL POISONING) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 31 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu. Nhân viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận