Daily Archives: 02.01.2019

Cấp cứu ngộ độc số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC PHENCYCLIDINE (PCP INTOXICATION) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Chất gây ảo giác (hallucinogène) phổ biến nhất là phencyclidine (PCP), nguyên thủy đã được phát triển như thuốc gây mê và về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này