Daily Archives: 27.12.2018

Cấp cứu chấn thương số 62 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG BROWN-SEQUARD (BROWN-SEQUARD SYNDROME) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một người đàn ông 29 tuổi được mang đến khoa cấp cứu sau khi bị đâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương | 4 bình luận