Daily Archives: 26.12.2018

Cấp cứu ngộ độc số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC GAMMA-HYDROXYBUTYRATE (GHB) (GHB OVERDOSE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thanh niên 19 tuổi được EMS mang đến khoa cấp cứu sau khi được tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận