Daily Archives: 22.12.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 (Test 1 : xem Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 24) Một bà già 65 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận