Daily Archives: 20.12.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG NĂNG TUYẾN GIÁP (HYPERTHYROIDIE) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Tăng hoạt động của tuyến giáp, hay hyperthyroidie, là một bệnh thường gặp, gây nên một tình trạng tăng chuyển hóa được gọi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này