Daily Archives: 15.12.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BÃO GIÁP (THYROID STORM) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Một người đàn bà 36 tuổi được mang đến khoa cấp cứu từ nơi làm việc. Bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận