Daily Archives: 11.12.2018

Thời sự y học số 491 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CÁC THUỐC TRỪ SÂU : NHỮNG NGUY CƠ ĐƯỢC XÁC NHẬN Để đánh giá những nguy hiểm của những sản phẩm này lên sức khỏe, sự tiếp xúc của population được quan sát phải được định rõ.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 5 bình luận