Daily Archives: 09.12.2018

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM MÀNG NÃO DO MÀNG NÃO CẦU TRÙNG (MENINGOCOCCEMIC MENINGITIS) Badar M Zaheer MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine and Science Chicago Medical School TEST 7 CASE HISTORY Một sinh viên 19 tuổi sống trong một nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này