Daily Archives: 06.12.2018

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TUYẾN THUỢNG THẬN CẤP TÍNH (ADRENAL CRISIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 82 tuổi với một bệnh sử bệnh phế quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này